Videolle header-videot

Dokumentaarinen video on vaikuttavaa aitousviestintää

Dokumentaarisissa videoissa hyödynnetään perinteisiä dokumenttielokuvan keinoja markkinointitarkoituksiin. Dokumentaarinen tyyli eroaa merkittävästi mainosmaisista yritysesittely- ja brändivideoista nimenomaan aitoudellaan ja dokumentaariset videot ovat ennen kaikkea aitousviestintää. Dokumentaarinen video tarkoittaa kerrontaa, joka esittelee ihmiset, asiat ja tapahtumat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat.