Koulutusvideot

Videokampanjan tulosten todentaminen

Kuinka dataa voi hyödyntää videokampanjan tulosten analysoimisessa ja johtopäätöksien vetämisessä?